Werkmeter

Peil naar de werkbaarheid met de Werkmeter

Kampt jouw bedrijf met een hoog absenteïsme? Of merk je spanningen op de werkvloer? Met de Werkmeter van Workitects krijg je een betrouwbaar zicht op onder andere de werkdruk, tevredenheid en betrokkenheid van je werknemers. En analyseer je de mogelijke knelpunten in de structuur van je organisatie. 

Werkbaarheid in vijf pijlers

Via de Werkmeter peilt een externe consultant op een wetenschappelijk onderbouwde wijze naar de manier waarop de medewerkers hun werk ervaren. De bevraging behandelt vijf thema’s die daar een belangrijke impact op hebben:

  • de werkbeleving
  • arbeidsrelaties
  • voorwaarden en omstandigheden
  • de arbeidsinhoud
  • organisatie

Van analyse tot actie

Anders dan de standaard tevredenheidsbevragingen, biedt de Werkmeter ook inzicht in de mogelijke knelpunten binnen de structuur van je organisatie. Ben je al een andere koers aan het varen? Dan helpt de Werkmeter om de richting te bepalen, of om draagvlak te creëren bij twijfelaars en sceptici. 

Bovendien kan een externe preventiedienst de Werkmeter ook gebruiken om te voldoen aan de verplichting om de psychosociale risico’s op het werk in kaart te brengen, zoals vastgelegd in de wet van 1 september 2014 en het KB van 10 april 2014.

Financiering van de Werkmeter

Vlaamse bedrijven die de Werkmeter als werkbaarheidsbevraging gebruiken, kunnen een beroep doen op de werkbaarheidscheque van de Vlaamse overheid.

Zet je de Werkmeter in als analyse-instrument in het kader van de organisatiescan van Alimento? Dan kan je tot € 3.000 recupereren.