Groeipijnen

Groeipijnen? Breng structuur in je organisatie

HELP, MIJN BEDRIJF KAMPT MET GROEIPIJNEN

Staat je organisatie op springen? Leiden een overbelaste productie en overbevraagde medewerkers tot personeelsuitval en fouten op de lijn? In een bedrijf in volle expansie dringt de nood aan een betere structuur zich op. Een andere manier van werken helpt je om je organisatie duurzaam te doen groeien.

Laat de hiërarchie de autonomie niet beknotten

In kleine bedrijven heerst vaak een groot gevoel van samenhorigheid. Iedereen kent elkaar en regelt taken onderling: de collegialiteit zorgt voor een collectief gevoel van verantwoordelijkheid. De zaakvoerder staat vaak ook mee op de werkvloer.

Naarmate de productie toeneemt en het bedrijf groeit, ontstaan er nieuwe functies zoals een kwaliteits- en hr-verantwoordelijke. Op de werkvloer komen de eerste leidinggevenden. Die nieuwe medewerkers worden vaak de sleutelfiguren die samen met de zaakvoerder de productie dragen. Er ontstaat, soms voor het eerst, een hiërarchie.

Anders samenwerken

De hiërarchie kan ervoor zorgen dat taken die vroeger onderling werden verdeeld plots stroef verlopen. Waar voordien iedereen zijn verantwoordelijkheid nam, kijken werknemers nu naar de nieuwe leidinggevenden.

Het gevolg? Sleutelfiguren worden overbevraagd, terwijl de andere medewerkers aan motivatie en betrokkenheid verliezen. Om de werkdruk bij de sleutelfiguren te verlichten en de betrokkenheid van de mensen op de werkvloer te verhogen is een andere manier van samenwerken nodig.

Investeer in beter teamwerk

Digitaliseren? Eerst organiseren

Groeiende bedrijven zoeken vaak soelaas in nieuwe technologieën. Digitaliseren lijkt dan een evidente uitweg. Maar ook hier geldt: eerst organiseren, dan digitaliseren. Overweeg naast het financiële plaatje ook de impact van digitaliseren en automatiseren op je werknemers, hun takenpakket en hun werkbeleving. Met de juiste maatregelen voorkom je dat jobs worden uitgehold.

Ontdek meer