Bottlenecks

De werkdruk op leidinggevenden verlagen? Herverdeel de taken

HELP, MIJN BEDRIJF KAMPT MET BOTTLENECKS

Vormen leidinggevenden bottlenecks in je organisatie? Houden regels en procedures alles op? Smoor het probleem in de kiem – herorganiseer het werk door de verantwoordelijkheden beter te verdelen.

Overbevraagde leidinggevende, gevaar voor de bedrijfscontinuïteit

In de voedingssector moeten bedrijven en hun werknemers veel procedures opvolgen. Belandt die verantwoordelijkheid steevast bij de leidinggevenden? Dan worden deze sleutelfiguren al te vaak aangeklampt om zelfs routinematige problemen op te lossen. Ze lopen van hot naar her en zijn overbevraagd, waardoor structurele bottlenecks ontstaan.

De gevolgen? De productie hapert, medewerkers geraken gefrustreerd en verliezen hun motivatie, het rendement daalt … En de leidinggevenden zelf? Die lopen een reëel risico op een burn-out. Redenen genoeg om de verantwoordelijkheden beter te verdelen, dus.

Teveel aan regels beknot de flexibiliteit

De vele regels en procedures beperken vooral bij werknemers met een uitvoerende functie de flexibiliteit om met problemen om te gaan. Dat leidt tot frustraties op de werkvloer, waardoor de motivatie daalt om de regels na te leven. Het gevolg? Fouten, kwaliteitsproblemen en een verminderd rendement. En iedereen kijkt naar de leidinggevende als eindverantwoordelijke …

Motiveer medewerkers, stimuleer eigenaarschap

De druk op je leidinggevenden verlichten, dat doe je door een deel van de verantwoordelijkheden toe te wijzen aan de uitvoerende medewerkers. Vertaal de verantwoordelijkheden naar duidelijke doelstellingen en zorg ervoor dat je medewerkers de juiste vaardigheden in huis hebben om ermee aan de slag te gaan. Zo stimuleer je eigenaarschap: een gezond gevoel voor verantwoordelijkheid dat op zijn beurt de zelfredzaamheid en flexibiliteit van je werknemers ten goede komt.

Het voordeel voor je organisatie? Meer betrokkenheid, minder stress en meer innovatiekracht.