Weinig gemotiveerde medewerkers

Motiveer je medewerkers, herorganiseer hun werk

HELP, MIJN BEDRIJF KAMPT MET WEINIG GEMOTIVEERDE WERKNEMERS

Merk je een gebrek aan motivatie onder je werknemers? Tonen ze weinig flexibiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel en lijken ze te zijn vastgeroest in hun patronen? Laat dan een nieuwe wind door je bedrijf waaien. Enkele tips …

Autonomie en afwisseling: twee sleutels tot een betere werkbeleving

Cultureel: Stimuleer autonomie en eigenaarschap

Medewerkers die weinig betrokkenheid tonen, doen dat zeker niet altijd uit desinteresse. Vooral in sterk hiërarchische organisatieculturen krijgen ze te weinig kansen om hun probleemoplossend vermogen te ontwikkelen. Geef ze daarom de ruimte en de middelen om zelf initiatieven te nemen. Zo leren ze al doende en stimuleer je hun zelfredzaamheid.

Houd de werklast wel realistisch en bied ondersteuning waar nodig om de werkbeleving en motivatie van je medewerkers te bewaken.

LEES MEER

Structureel: Verrijk je jobs, zorg voor afwisseling

Ook repetitieve arbeid, waarbij dezelfde deeltaken elkaar routinematig opvolgen, is nefast voor de motivatie van je medewerkers. Wissel enerzijds de deeltaken af en verrijk anderzijds de jobs door deze medewerkers andere taken te geven die hun verantwoordelijkheidszin aanspreken. Een rol in de kwaliteitscontrole bijvoorbeeld, of in het onderhoud van de machines.

Benieuwd naar de impact van arbeidsorganisatie op de werkbeleving?

Maak werk van betere jobs

Beter teamwerk voor een collectief verantwoordelijkheidsgevoel

Wat je samen doet, doe je beter … En met meer goesting. In een zorgvuldig samengesteld team met een gezamenlijk doel, gaat de groepsdynamiek er bijna vanzelf op vooruit. Teamleden springen voor elkaar in de bres en de individuele en collectieve verantwoordelijkheidszin groeit. Met betere resultaten, meer betrokken medewerkers en een betere werkbeleving tot gevolg.

Hoe ziet zo’n slim team eruit?

Ontdek het nu