Rijke jobs

Weinig motivatie op de werkvloer? Zorg voor stimulans met uitdagingen op maat

Je medewerkers zijn een van de belangrijkste sleutels tot een sterk bedrijf. Verhoog hun motivatie en beperk hun stress door te zorgen voor uitdagingen op hun maat. Creëer jobs waarbij medewerkers voldoende ruimte en middelen krijgen om hun taken te volbrengen.

Stimuleer je werknemers, bied ze de ruimte om te leren

Wanneer medewerkers voldoende ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om in hun job van hun collega’s en al doende te leren, spreken we van autonomie. Die manier van werken heeft verschillende voordelen: autonoom aan de slag gaan is motiverender dan alleen de standaardprocedures op te volgen. En je stimuleert er de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen van je medewerkers mee, waardoor ze leren om beter om te gaan met verandering. Wat op zijn beurt natuurlijk betere resultaten met zich meebrengt. 

Waak er wel over dat je medewerker over de juiste competenties beschikt om de verantwoordelijkheid te dragen. Investeer indien nodig in een gepaste opleiding. 

Geef werknemers de touwtjes in eigen handen

Verstoringen binnen je dagelijkse planning zorgen voor veel frustraties en stress. Medewerkers die de mogelijkheid krijgen om zelf taken te verschuiven, ervaren daarom minder druk. 

Leg dus niet alle verantwoordelijkheid bij de planner of leidinggevenden. Zorg ervoor dat medewerkers, binnen een duidelijk kader, voldoende invloed hebben op hun werkplanning. Zo spelen ze vlotter in op last minute wijzigingen of onverwachte problemen en wordt het bedrijf dus wendbaarder.

Afwisselende jobs voor meer wendbaarheid én werkbaarheid

Hoe meer activiteiten zijn opgesplitst in kleine deeltaken, hoe eenvoudiger de job. Klinkt goed, al houdt de versplintering van taken ook een risico in op repetitieve arbeid. En het gebrek aan afwisseling, complexiteit en uitdaging dat daarmee gepaard gaat, is nefast voor de mentale én de fysieke gezondheid van je medewerkers. Het gevolg? Meer ziekteverzuim en verloop.

Beperk repetitieve arbeid door het werk anders te organiseren en te verrijken met andere taken. Zo help je niet alleen de fysieke gevolgen voor rug, polsen en armen te voorkomen, maar geef je je medewerkers ook de kans om te leren in hun job. Het werk wordt interessanter, waardoor de werkbaarheid van de job en de werkbeleving van je medewerkers verbeteren, maar ook de wendbaarheid en productiviteit van je bedrijf stijgen. Bekijk zeker ook onze tips om kortcyclisch werk te beperken.

Lees onze tips

Voorkom versplintering door digitalisering

Ook digitaliseren en automatiseren kan zorgen voor versplintering van de taken. Overweeg vóór de aanschaf van nieuwe technologieën dus de impact ervan op je organisatie.

Lees meer