Digitaliseren

Digitaliseren? Vergeet je medewerkers niet

Nieuwe technologieën introduceren om het werk te verbeteren? Bezint eer ge begint, want digitalisering kan heel wat onverwachte gevolgen hebben op je werknemers.

Eerst organiseren, dan digitaliseren

Via robotisering, automatisatie en digitalisering in het algemeen maken bedrijven grote sprongen in productiecapaciteit. Wil je nieuwe technologieën introduceren in je bedrijf? Verlies je werknemers niet uit het oog. De komst van nieuwe tools en machines kan een impact hebben op hun takenpakket, op de samenwerking met collega’s en leidinggevenden, en op hun werkervaring. 

Zo kan automatisering er enerzijds voor zorgen dat de resterende taken snel gaan vervelen en de job wordt ‘uitgehold’. Anderzijds kunnen jobs net complexer worden, wat voor stress kan zorgen. Medewerkers moeten zelfstandig met nieuwe machines aan de slag en staan soms zelf in voor beslissingen die impact hebben op het hele productieproces. 

Digitalisering bekeken door drie lenzen

1. Joblens

  • Welke impact heeft de digitaliseringsactie op de werkbaarheid?
  • Veranderen de taakpakketten? Of verandert de manier waarop taken worden uitgevoerd?  

2. Belevingslens

  • Hoe ervaren medewerkers de digitaliseringsactie?
  • Zien ze de nieuwe technologie als een ondersteuning of als een bedreiging?
  • Werden ze betrokken bij de veranderingen?

3. Organisatielens

  • Zijn organisatorische aanpassingen vereist?
  • Zorgt de nieuwe technologie voor veranderingen binnen de teams of tussen teams onderling?

De jobinhoud van je medewerker heeft een rechtstreekse impact op zijn werkbeleving. En zoals we allemaal weten, heeft de werkbeleving een enorme invloed op de bedrijfsprestaties.