8 keer werkbaarheidswinst na reorganisatie

8 keer werkbaarheidswinst door anders te organiseren

Resultaat van het verandertraject? Meer werkbaarheid!

Stresserende piekmomenten slecht voor het moreel? Integendeel! Als medewerkers het gevoel hebben de situatie onder controle te hebben, gaan piekmomenten zelfs gepaard met meer betrokkenheid en tevredenheid. Goede teamwerking biedt een buffer tegen tijdsdruk en onverwachte wijzigingen in de planning.


Resultaten van de werkbaarheidsmetingen na reorganisatie

Meer weten? Raadpleeg hier het volledige rapport van Workitects.

De werkbaarheid nam gemiddeld met 10% toe.

De nood aan recuperatie nam af met 12%. Dat is een belangrijke indicator van stress en uitputting, en vaak een voorbode voor gezondheidsklachten en absenteïsme.

Medewerkers hadden maar liefst 22% minder vaak de intentie om het bedrijf te verlaten.

De werknemers die meer kansen kregen om zich te ontwikkelen, toonden meer motivatie en bevlogenheid.

Eigen inbreng in de dagplanning bleek een belangrijke buffer tegen stress.

Stresserende piekmomenten slecht voor het moreel? Integendeel! Als medewerkers het gevoel hebben de situatie onder controle te hebben, gaan ze zelfs gepaard met meer betrokkenheid en tevredenheid.

Goede teamwerking biedt een buffer tegen tijdsdruk en onverwachte planningswijzigingen.

Sterke leidinggevenden die bovendien goed begeleid worden door het bedrijf zorgen voor opmerkelijke werkbaarheidswinst bij hun teamleden.