Repetitieve arbeid

Verhoog de werkbaarheid, maak komaf met kortcyclische arbeid

Zware ballast heffen en torsen, producten klaarleggen of sorteren op het tempo van de band, afgewerkte producten verpakken… Het zijn allemaal voorbeelden van repetitief werk of kortcyclische arbeid, een type werk dat zowel fysiek als mentaal belastend kan zijn. Herbekijk de taken en verrijk de jobs om te voorkomen dat je medewerkers gedemotiveerd geraken of zelfs uitvallen.

Jobs verrijken, dat doe je zó

Verregaande digitalisering en automatisatie heeft de afgelopen decennia al veel fysiek zware taken verlicht. Toch is de restarbeid die na automatisatie overblijft vaak erg kortcyclisch van aard, waardoor de jobs verder worden ‘uitgehold’. Ergonomische oplossingen kunnen de fysieke belasting verminderen. Maar de mentale belasting, die blijft. 

Daarom is het belangrijk de jobs te herbekijken, te verrijken en actiever te maken. Onderstaande veranderingen en investeringen leveren snel werkbaarheidswinst op.


Breng variatie in de job door medewerkers te betrekken bij de voorbereiding of de opvolging van het werk. Geef hen bijvoorbeeld een rol in de kwaliteitscontrole of het onderhoud van de machines. Zo krijgen ze ook een breder zicht op hun werk, en stimuleer je hun probleemoplossend vermogen, autonomie en zin voor initiatief.

Met jobrotatie veranderen medewerkers regelmatig van werkpost. Daar is wel enige flexibiliteit voor nodig. Toets het systeem af op de mogelijkheden en competenties van je medewerkers. Maak de keuze voor de hele groep, zodat het systeem impact heeft op ieders manier van werken.

Zet in op beter teamwerk. Maak verschillende medewerkers samen verantwoordelijk voor een afgelijnd proces en concreet resultaat. Zo verhoog je de betrokkenheid en flexibiliteit van je medewerkers én hun autonomie. Zo verdelen medewerkers bijvoorbeeld zelf de taken naar ieders competenties.

Meer weten? De handleiding ‘Kortcyclische arbeid, kan het ook anders?’ bespreekt vijf voorbeelden uit de sector. Download de pdf en ontdek de mogelijkheden voor jouw bedrijf.